فروشگاه بزرگ استیک پز چدنی

فروشگاه بزرگ استیک پز نالینو چدنی

استیک پز نالینو:استیک پز نالینو، تابه ای است که وجود آن برای هر خانه ای ضروری است. این استیک پز، شیارهایی در کف خود دارد که برای تهیه استیک مناسب است و روی گوشت

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید